Juote Kehitys

Auttamme tekemään työtä paremmin ja helpommin.

Kasvattamassa henkilöstön potentiaalia

Ihmisten kyvykkyys puhkeaa kukkaan olosuhteissa, joissa ihminen saa tehdä itsenäisesti asioita, toteuttaa itseään ja hänellä on tukenaan yhteen hiileen puhaltava yhteisö. 

Ihminen voimaantuu saadessaan käyttöönsä koko yhteisön resurssit. Tämä edellyttää vastavuoroisuutta. Itse kunkin meistä on autettava muita. Yhdessä asiakkaidemme kanssa me rakennamme merkityksellisiä suhteita.

Palvelut:

Ohjattua kasvua ja oppimista

Työnohjaus

Työnohjaus on työnohjaajan ja ohjattavien välistä työskentelyä, jossa tutkitaan eri tavoin työtä, siihen liittyviä ilmiöitä ja työn vaikutuksia ohjattaviin. 

Tarvittaessa keskustelun tukena voidaan käyttää muita menetelmiä. Työnohjauksia voidaan toteuttaa tarpeen mukaan yksilöohjauksina, parityönohjauksina, ryhmätyönohjauksina ja työyhteisöohjauksina.

Työnohjauksissa käsitellään tyypillisesti:

– haastavia asiakastilanteita,
– työntavoitteiden määrittelyä ja tavoitteiden saavuttamista,
– työn organisoitumista ja tehtävien priorisointia,
– yhteistyötä työtovereiden ja esimiesten kanssa,
– työn kehittämistä ja
– työhön liittyviä kuormittavia tilanteita.

Organisaatioden tehokkuuden syventäminen

Johdon ja esihenkilöiden sparraus

Sparrauksen tehtävänä on tukea esimiehiä suoriutumaan tehtävistään paremmin.

Sparrauksissa työstetään tyypillisesti mm:

– strategioiden määrittelyä ja jalkauttamista,
– muutostilanteiden johtamista,
– työntekijöiden ohjaamista, tavoitteiden asettamista
– työn tuloksellisuuden arviointia,
– toiminnan organisoitumista ja organisaatioiden kehittämistä,
– verkostomaisten toimintaympäristöjen luomista ja niissä toimimista,
– haastavia esimies- alais-tilanteita ja etsitään niihin parhaita mahdollisia
toimintatapoja.

Työilmapiirin ja tuottavuuden kehittäminen

Konfliktien ja jännitteisten tilanteiden käsittely

Kaikki konfliktit vaativat omanlaisensa sovittelun ja käsittelyn. Työskentely tulee räätälöiden tarpeen mukaiseksi. Kysy lisää jännitteisten tilanteiden sovittelusta.

Jännitteisten tilanteiden käsittely saattaa tulla ajankohtaiseksi, kun:

– työyhteisön yksittäiset jäsenet rikkovat toisiaan vastaan,
– ihmisten tarpeet törmäävät toisiinsa,
– ihmisillä on erimielisyyksiä työn tarkoituksesta ja tekemisen tavasta
– kun yhteisössä on meneillään muutoksia, jotka saavat ihmiset puolustamaan voimakkaasti omia arvojaan ja tekemisen tapojaan.